Eremu babestuan pelotazo bidegabea salatzen du Artiako Lagunak taldeak

Proyecto Recondo Pasquier

Irungo Udaleko osoko bilkurak Pasquierreko lursaila birkalifikatzeko eta Azken Portu babesik gabe utziko duen akordioa onartzeko mozioa bozkatuko du. Akordio horrek Habitat Zuzentaraua eta 34/2015 Dekretua urratzen ditu.

Irungo Udaleko osoko bilkurak Pasquier lursaila birkalifikatzeko eta Kontserbazio Bereziko Eremuko Babes-eremu Periferikoa babesgabetzeko akordio bat onartzeko mozioa bozkatuko du. Planak 5 bloke, 200 etxebizitza eta 245 aparkaleku izango ditu. Apirilaren 30eko osoko bilkuran bozkatuko da.

Zertan datza akordioa? Babesgabetzeko birkalifikatu

Jose Antonio Santanok Pasquier enpresarekin akordio bat prestatu du enpresa Azken Portu inguruan, Artia auzoan, Bidasoako estuarioaren ondoan, dagoen lursailaren lurzorua birkalifikatzeko. Akordio horren arabera, lurzorua industria-lurzorua ¡zatetik bizitegi-erabilerarako lurzorua izatera igaroko litzateke. Horrela, Pasquier enpresak enpresa eraikitzaile bati saldu ahal izango dio askoz prezio handiagoan. Aldi berean, babestutako eremua babesgabe geratuko litzateke.

Birkalifikatu nahi den eremua

Irungo Udalak birkalifikatu nahi duen Pasquier enpresaren lurzorua Natura 2000 Sarearen barruan dago, "Txingudi-Bidasoa" KBEko 1130 habitata Babes-eremu Periferikoan.

Euskal Autonomia Erkidegoko Natura Kontserbatzeko Legeak ezartzen du naturagune babestuetan babesteko eremu periferikoak errespetatu behar direla, kanpoko inpaktu ekologikoak edo paisaia-inpaktuak saihesteko. Babes-eremu hori 200 metroko zabalerako babes batean datza, ibaiaren ertzetik hasita (3. Erregulazio Orokorra, 34/2015 Dekretua), hau da, Bidasoa ¡baiaren ertzetik Gl636 errepidera bitarteko lur guztia estaliko luke. Araudi hori nahitaez bete behar da.

Babes-trenak

Lurzoru hori urbanizagarri binhurtzeko udalak hartutako erabakiak ez du funtsezko errealitate bat kontuan hartzen: lursail hori bertako hegazti-faunarentzat eta baita hegazti migratzaileentzat kokagune estrategiko batean kokatzen dela, hots, Txingudiko Eremuko Natura Baliabideak Babesteko eta Antolatzeko Plan Bereziak babestuan, Natura 2000 Sarean sartua, Txingudi Hegaztientzako Babes Bereziko Eremua figuraren azpian, Batasunaren Garrantzizko Lekua 2000tik. Txingudi-Bidasoa Kontserbazio Bereziko Eremua 2013az geroztik, Nazioarteko Garrantzia duen Hezegune izendatua 2002an Ramsar Hitzarmenaren arabera, eta IBA 037 gisa sailkatua Hegaztiak eta Biodibertsitatea Kontserbatzeko Eremu Garrantzitsuen Zerrendan. Gipuzkoan babes maila hori duen espazio bakarra da.

Txingudiko biodibertsitatea mehatxupean

Txingudik hegazti-faunarentzat eta hegaztien migrazioarentzat duen garrantzia du ezaugarri, estuarioak migrazio-ardatz atlantikoarekin bat egiten baitu. Europa osoko hegazti migratzaileen populazioen atsedenerako, elikadurarako eta babeserako eremua da. Migrazio inbutu bat da, iparralderagoko latitudeetatik datozen hegaztien fluxuaren zati handi bat bideratzen duena.

Eremu babestua Bidasoa ibaiak eta inguruko sei elementuk osatzen dute: Jaizubia, Plaiaundi, Bidasoa-Oxinbiril uharteak eta Bidasoa ibaia Alunda eta Lastaola ¡baiertzetan gora.

Ekosistema hori urbanizatze-presio handia duen eremu batean txertatuta dago. Presio hori dela eta, 356/2013 Dekretuak adierazten du Bidasoako estuarioak kontserbazio-egoera desegokia duela; izan ere, "Aldeko kalifikazioa ematea eragozten duten presiovek bere horretan jarraitzen dute, eta helburutzat hartzen da haren azalera handitzea eta funtzionaltasuna hobetzea". Halaber, Azken Portuko ertzetako ingurumena eta paisaia leheneratzeko proiektua i¡dazteko jarduketa ezartzen du dokumentu honek, landareztatzearen eta naturalizazioaren bidez.

Haren kontserbazio-egoera desegokia bada, urbanizazio-presio handiagoa eta eraiki nahi denaren bolumena, karbono- eta ekologia-aztama eta Bidasoako hormigoizko eta zementuzko pantailak suntsitzaileak eta itzulezinak izango lirateke estuarioko habitatarentzat.

Ekologistak Martxan, Bidasoaldeko Lagunak eta Artiako Lagunak elkarteek mozio alternatiboa aurkeztu dute

Eremu babestuaren urbanizazioa geldiarazteko asmoz, Ekologistak Martxan, Bidasoaldeko Lagunak eta Artiako Lagunak elkarteek mozio alternatibo bat aurkeztu dute, non proposatzen duten Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Iraunkortasun eta Ingurumen Sailari eskatzea lurzati osoa eros dezala berroneratzeko eta integratzeko, Txingudiko 2015-2026ko Plan Zuzentzailearen Helburu eta Jarraibideek ezartzen duten bezala, lehenago Txingudiko beste eremu batzuekin egin zen bezala.

Greenwashing edo Zuriketa Berdea

Artiako Lagunakek zuriketa berdea salatu du beste behin, "Bidasoako estuariovaren urbanizazioa eta babesgabetasuna birnaturalizazio gisa saldu nahi dizkigutelako, eremua babesgabe utziko dutenean. “Etxebizitza gehiago eraiki eta aparkaleku gehiago eraiki nahi dute. Hiri-eredu zaharkitua da, 7Oeko hamarkadan ainguratua, eta, gainera, gure Ondare Berdea eta Naturala suntsitzen duena. Ekozidio bat da, ezin da justifikatu etxebizitzaren eskariaren ikuspegitik. Etxebizitzak eraikitzeko planak egiten ari dira Lastaola Postetxea, Mendipe, Ernautenea-Berri, Alarde, San Mlguel Anaka, Alarde, Iparralde Recondo, Alei eta Txenperenea eremuetan, 2.000 etxe berri inguru. Ez da ezinbestekoa gune babestu batean eraikitzea”.

Artiako Lagunak elkarteak Santanoren mozioaren aurka bozkatzeko deia egin die alderdi politikoei, babesgabetasuna eta urbanizazioa ekiditeko eta Ekologistak Martxan taldearen mozioaren alde bozkatu dezan eremu baliotsu honen babesaren aldeko botoa emanez.

Proyecto Recondo Pasquier

Proyecto Recondo Pasquier

Proyecto Recondo Pasquier

Etiquetas: