“Herritarrei eta eragindako profesionalei entzuteak egoera hobetzea ahalbidetuko luke, errealitatea ezagututa”

Manifestación Plataforma Bidasoa

Osasun Bidasoa Herri Plataforma.- Osasun Bidasoa Herri Plataformak agerian utzi nahi du Bidasoa eta Bortziriak eskualdeetako herritarrei eskaintzen zaien osasun-arretaren kalitatea gero eta txarragoa dela.

Osasun-zentroetan eta ospitalean arreta duinerako espaziorik ez egoteak, atzerapen diagnostiko larriak eragiten dituzten itxaron-zerrendak gero eta handiagoak izateak, lehen mailako arretako eta beste espezialitate batzuetako profesionalen faltak, okerrera egiten jarraitzen dute konpondu gabe.

Herritarrek eta erakundeek behin eta berriz egin dituzten mobilizazioak gorabehera, Osasun Bidasoa Plataformak ez du egiaztatu osasun-administrazioak elkarrizketarako inolako borondaterik duenik arazo horiei epe labur eta ertainean irtenbideak bilatzeko. Horregatik guztiagatik, Irun, Hondarribia eta Bortzirietako biztanleei mobilizazioekin jarraitzeko deia egiten diegu, merezi dugun kalitatezko osasun publikoa lortzeko. Gure eskualdeetako osasun arazoei berehalako konponbide sinesgarriak eskatzen dizkiegu.

OSASUN-ARRETAREN NARRIADURA PROGRESIBOA

Ebakuntza-gelak berritzea, ospitalean arreta emateko ezinbestekoa den espazioa handitu gabe.

Jarduera kirurgikoa Onkologikoak Donostian dituen instalazioetara eramateko aukera baztertu ondoren, orain dela gutxi lizitatu den aukera baztertzen dugu. Osakidetzak proposatzen duen proiektua honako hau izango litzateke: gaur egun bigarren solairuan dauden zerbitzuak eraistea (duela 10 urte berrituak eta egoera ezin hobean), aurrez fabrikatutako barrakoietara eramatea, ebakuntza-gela berriak eraikitzea eta, ondoren, egungo ebakuntza-gelek hartzen dituzten espazioak eraistea eta birmoldatzea.

Gure ustez, aukera horrek ia 3 urtez kalte larriak eragingo lizkioke ospitalearen jardunaren martxa onari (zaratak eta zikinkeria), eta eragozpen handiak eragingo lizkieke ospitaleratutako pazienteei, haien laguntzaileei eta profesionalei. Gainera, obra honekin ez litzateke lortuko asistentzia-espazioan defizit handiak dituen ospitalearen azalera erabilgarria handitzea

Plataformak eraikin erantsi bat eraikitzea proposatzen du, egungo instalazioekin komunikatuta. Izan ere, uste dugu hori dela aukera merkeena eta ospitalearen martxa onari gutxien eragingo liokeena, obren ondoriozko eragozpenak ahalik eta gehien murriztuz eta hain beharrezkoa den asistentzia-espazioak handitzea lortuz.

Kontsultarako espazioen gabeziak Irungo anbulatorioetan

Oinaurreko hirugarren anbulatorioaren beharra gero eta premiazkoagoa da. Irun erdialdeko (1954) eta Dunboako (1991) instalazioak txikiak eta zaharkituak geratu dira aspaldidanik. Leku falta larria dago, eta, horren ondorioz, pazienteak barrakoietan artatu behar izan dira, medikuek eta erizainek ez dute lekurik pazienteak behar bezala artatzeko, espezialitate mediko batzuk ospitalera eraman dira, etab. Osasun Bidasoa Plataformak eta lrungo Auzo Elkarteen Federazioak Oinaurren duela 10 urte baino gehiagotik aurreikusitako anbulatorioa berehala eraikitzea eskatu dute. Horrek egungo anbulatorioak arintzea ahalbidetuko luke. Oinaurren urbanizatutako orube bat prest dago 2015etik.

Profesionalik eza

Bai Bidasoan, bai Bortzirietan, lehen mailako arretako profesionalak falta dira (familia-medikuak, pediatriak, erizainak eta administrariak), eta lanpostu hutsak eta absentziak ez dira behar bezala betetzen ez anbulatorioetan, ez Irun Erdialdeko Etengabeko Arretako Gunean (EAGn). Ospitalean kezkatzekoa da urologiako, erradiologiako, errehabilitazioko eta abarreko espezialisten falta. Behin-behinekotasun-tasa oso altua da. Gainera, lan-baldintza txarrek eta lan-karga gero eta handiagoak beste eskualde batzuetara edo osasun pribatura ihes egitea dakarte.

Itxaron-zerrenda amaigabeak eta atzerapen diagnostiko larriak

Lehen Mailako Arretako kontsulta lortzeko gero eta zailtasun handiagoak izateaz gain, proba osagarrietara edo beste espezialistekin kontsultetara iristeko itxaron-zerrenda amaigabeak gehitzen dira.

Oraindik ez daude i¡rekita urologia, errehabilitazio edo anestesiako zerrendak. Traumatologia-kontsulta bat izateko, itxaron-zerrenda 6 hilabete baino gehiagokoa da, 3 hilabete gastroskopia edo kolonoskopia baterako, eta 3 eta 6 hilabete artekoa ekografia baterako. Horrek guztiak atzerapen diagnostiko larriak eta ekitate falta lotsagarria dakartza; izan ere, baliabide ekonomiko nahikoak dituzten herritarrek kontsulta pribatuetara jotzen dute osasun publikoaren defizitak arintzeko. Diru-sarrera txikiak dituzten herritarrek, berriz, ezin dute osasun pribatura jo. Egoera horrek desberdintasun larriak eragiten ditu herritarren osasun-arretan.

ERREKLAMAZIOAK

Osasun sailburuak profesionalekin, tokiko erakundeekin eta herritarren ordezkariekin elkarrizketatzeko konpromisoa betetzea eskatzen dugu. Herritarrei eta eragindako profesionalei entzuteak egoera hobetzea ahalbidetuko luke, errealitatea ezagututa.

Kalitatezko arreta ahalbidetuko duen osasun-azpiegituretan inbertitzea eskatzen dugu. Ebakuntza-gelak ospitaleko eraikin erantsi batean, hirugarren anbulatorioa Oinaurren, eta Irun erdialdea eta Dunboa anbulatorioetako birmoldaketa.

Profesional gehiago baldintza duinetan kontratatzea eskatzen dugu, kontratu egonkorrekin, eta lanpostu hutsak eta absentziak betetzea, lan-karga onargarria izan dadin.

Espezialistekin kontsultetarako eta proba osagarrietarako itxaron-zerrendak murriztea eskatzen dugu. Premiazkoak ez direnak 60 eguneko epea eta lehentasunezkoak 15 eguneko epea ez lukete inola ere gainditu behar.

Etiquetas: 

 

Angulaberria.info ez da angulaberria talde editorialaren izenpean ez dagoen iritziez erantzule egiten. Gure desira era guztietariko debate aberasgarriak bultzatzea da.