Informazio faltaren aurrean ez zaitez eskubide gabe gelditu. Berdinen oinarrizko errenta